Telefonny zoznam podla cisla
       Telefonny zoznam podla cisla, Telefonny zoznam, Telefonny zoznam podla mena

Telefonny zoznam podla cisla Telefonny zoznam Tel zoznam Mobilné telefóny a zoznam

 

 

Telefonny zoznam podla cisla  Telefonny zoznam  Tel zoznam

Telefonny zoznam podla cisla

Obsahuje meno volajúcého podľa telefonného čísla.

 

 

 

 

 

 

Telefonny zoznam podla cisla - je zoznamom telefonných čísel, ktorý je usporiadaný podľa numerickej postupnosti. To znamená, že telefonné čísla sa správajú ako klasické čísla a sú zoradené podľa ich hodnôt. Môže ísť pritom o zoradenie od najväčšieho telefonného čísla po najmenšie alebo opačne teda od najmenšieho telefonného čísla po najväčšie. Tento typ telefonného zoznamu je vhodný ako vieme telefonné číslo ale nevieme meno telefonného účasníka siete. Pomôže nám rýchlo a efektívne nájsť to čo potrebujeme. 

 

Môže sa s ním stretnúť v rôznych podobách. Najčastejšie je na papierovom médiu, teda klasický telefónny zoznam. Tento typ využívajú hlavne ľudia bez počítača alebo internetu. Je to klasický štýl. Modernejším prevedením sú dátove nosiče ako napríklad cd alebo dvd. V tomto prípade stačí vložiť médium do počítača. Dáta sa načítajú a vo vytvorenom rozhraní možeme zadať telefónne číslo účastníka a program ho vyhľadá za malú chvíľu sám. Podmienkou je aby to bol telefonný zoznam podla cisla.  

 

Najmodernejšou formou je internet. Ten má nesmiernu výhodu, a to tú, že je "online" stále. Tak môžu byť dáta aktualizované okamžite. Stačí mať prístup k počítaču a internetu a z ktoréhokoľvek miesta na Zemi si môžete vyhľadať to čo potrebujete. Pri takomto vyhľadávaní telefonických účastníkov, sa vlastne pripájame na centrálnu databázu, ktorá obsahuje potrebné informácie o telefónnych číslach.   

 

 

Telefonny zoznam

 

Telefonny zoznam má za úlohu ponúknuť užívateľom telefonických služieb informácie o telefónnych číslach. Obsahuje čísla, na ktoré úžívatelia dáli súhlas na zverejnenie. V telefonnom zozname môžeme nájsť veľa čísel pre naše potreby. Napríklad telefónne čísla našej rodiny, doktorov, nášho pracoviska, spoužiakov zo školy, susedov ale i rôznych organizácií akými sú školy, úrady, a podobne.

 

 

Telefonny zoznam podla mena

 

Tento typ telefonného zoznamu na rozdiel od telefonneho zoznamu podla cisla zoraduje telefónne čísla podľa mena účastníka. Mená sú zoradené podľa abecedného poradia. Od prvého písmena abecedy až po posledné. Takto sa nám to môže hodiť v prípade ak nepoznáme telefónne číslo ale poznáme meno, priezvisko prípadne adresu. Údaje zadáme do systému alebo ručne vyhľadáme v tomto type zoznamu a dozvieme sa danú informáciu.

 

 

Tel zoznam

 

Tel zoznam je skratka pre bežné používané slovo telefónny zoznam. Používa sa ak potrebujeme toto slovo napísať rýchlo z nedostatku času. Ľudia sú na túto skratku zvyknutý, preto jej rýchlo porozumejú. Opisuje zoznam telefónnych čísel, ktoré môžu byť usporiadané podľa rôznych kritérií. Príkladom môže byť usporiadanie podľa mena alebo podľa hodnoty telefonného čísla.  

 

 

Telefónne čísla

 

V minulosti sa ľudia dorozumievali rôzličnými spôsobmi. Známe sú poštové holuby alebo klasické listy. Postupom času sa však veda a technika začala rozvíjať vo väčšom meradle a vznikol telefónny pristroj. Ten umožňuje prenos hlasu na veľké vzdialenosti. Aby mohli byť jednotlivý účastnici telefonnej siete jednoznačne identifikovaní, každí z nich a svoje vlastné telefónne číslo. Telefónne čísla sú niekoľkomiestne čísla, teda umožňujú vytvorenie veľkého množstva kombinácií. Telefónne čísla dávajú možnosť volať si navzájom, presne podľa určenia telefonného čísla.  

 

 

Telefonny zoznam podla cisla je zoznamom, ktorý ponúka svoju službu hlavne pre tých, ktorí poznajú číslo ale nepoznajú mená týchto telefonnych čisel. Môžeme ho násjť okoo nás v rôznych podobách.   

 

Telefonny zoznam nám umožňuje komunikovať s okolitým svetom. Má nepostrádateľnú úlohu v procese komunikácie medzi ľuďmi z celého sveta. Obchodní partneri spolu komunikujú postredníctvom telefónov. Výbobcovia telefónov sa snažia v súčasnej dobe čoraz častejšie inovovať mobilné telefóny. Z kedysi klasických mobilov sa v súčasnej dobe stávajú multimediálne zariadenia na báze nových operačných systémov ako napr. populárny android.

 

 

Online telefonny zoznam

 

Online telefonny zoznam je praktickým prikladom ako môže internet pomôcť pri vyhľadávaní telefónnych čísiel. Je modernou formou vyhľadávania a spája v sebe rýchlosť, presnosť a aktuálnosť. Tieto tri vlastnosti ho zvýhodňujú oproti klasickému papierovému telefonnému zoznamu.  

 

TOPlist 

    

Telefonny zoznam podla cisla

TOPlist TOPlist